BBTV Equity Co., Ltd.

สนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรีคลับ
สนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรีคลับ ตั้งอยู่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สนามกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพขนาด 27 หลุม พาร์ 108 ได้รับการออกแบบสนามโดย Pete Dye ที่ได้สร้างสรรค์ให้เกิดความท้าทายสอดรับกับแนวภูเขา ธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขา เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2535 กำลังรับสมัครพนักงานประจำเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ขึ้นไปในงานขายบริการสนามกอล์ฟ หรือธุรกิจบริการ
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และ คู่แข่ง ศึกษาปัจจัยแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนด้านการขายและการตลาด
• จัดทำแผนการขายและการตลาดรายไตรมาส และรายปี ปรับปรุง แก้ไขแผนการขายและการตลาดให้ทันสมัย
• รับผิดชอบและจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
• ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Management team เพื่อพัฒนาการขายและการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง Low Season ที่จะต้องติดต่อหาลูกค้า
• กระตุ้นและขับเคลื่อนยอดขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• จัดทำและพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์งานด้านการขายและการตลาดผ่านความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ เพื่อสร้าง Brand awareness ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความจงรักภักดีของลูกค้าต่อบริษัทฯ
• พัฒนาเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ เช่น Brochure / Leaflet หรือ เอกสารเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของสนาม เป็นต้น
• สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเรื่องคุณภาพของการให้บริการที่ดี ผ่านทีมงานขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
• รับผิดชอบและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับฝ่ายปฎิบัติการ (Operations) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญตามแผนการขายและการตลาดของบริษัทฯ
 คุณสมบัติ

 วิธีการสมัคร

ผู้สนใจ โปรดส่งใบสมัคร พร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย มาที่
คุณวิโรจน์ เกษมสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ชั้น 21 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02-2630099 ต่อ 114 มือถือ 094-004 3004

ติดต่อบริษัท
คุณ viroj
บริษัท BBTV-EQUITY CO., LTD

โทรศัพท์ : 094-004 3004
โทรสาร : -
อีเมล์ : viroj@bbtv-equity.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 974597
ตำแหน่งงาน : Assistant Sales, Marketing and PR Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
ประเภทงานหลัก : งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ประเภทงานย่อย : งานขาย
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามกอล์ฟเขาเขียว
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2560