รายละเอียดงาน

1 การศึกษา วุฒิอย่างน้อย ปริญญาตรี ทางบัญชี
2. อายุ ไม่ต่ำกว่า 33 ปี
3. ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 10 ปี
4.สามารถ ใช้ word excel ได้คล่อง มีประสบการณ์ ทำงานโดยโปรแกรมสำเร็จรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ทางมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
6. เป็นผุู้ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่ดี
7.สามารถทำ cash flow ได้
 คุณสมบัติ

1 การศึกษา วุฒิอย่างน้อย ปริญญาตรี ทางบัญชี
2. อายุ ไม่ต่ำกว่า 38-40 ปี
3. ประสบการณ์ การทำงานในตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
4.สามารถ ใช้ word excel ได้คล่อง มีประสบการณ์ ทำงานโดยโปรแกรมสำเร็จรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ


5. มีความรู้ทางมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรอย่างดี
6. เป็นผุู้ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่ดี
7.เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ บัญชี ลงนามในงบการเงินได้
8.ถ้าเป็นผู้สอบบัญชี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9.สามารถทำ cash flow ได้
 วิธีการสมัคร

มาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเมลมาที่ pamaneewan@gmail.com

ติดต่อบริษัท
คุณ รัมภา
บริษัท Rice Professional
313/8
โทรศัพท์ : 0869977818
โทรสาร : -
อีเมล์ : pamaneewan@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 149392
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัฒนาการ 67
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2560