บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยจำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มากว่า 20 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท รับประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อื่นๆ (ยกเว้นประกันชีวิต) บริษัทฯ มีความมั่นคงและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 รายละเอียดงาน

1.Post เอกสารจ่าย (PV) ด้านสินไหม เข้าระบบ P&O
2.พิมพ์ใบสำคัญจ่ายและแนบเอกสารการจ่าย (P)
3.ดึงใบกำกับภาษีพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
4.จัดเรียงใบกำกับภาษีเข้าแฟ้มพร้อมคีย์รายงานภาษีซื้อประจำเดือน
5.จัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่าย (P) เข้าแฟ้ม
6.ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย นอกระบบ P&O
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

1.เพศ หญิง อายุ 25 - 32 ปี
2.วุฒิ ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
4.มีความระเอียดรอบคอบ และสามารถลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
(วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 08.30-10.00 น.และช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.)
2. ส่ง Resume, รูปถ่าย, อัตราเงินเดือนที่ต้องการมาทาง E-mail:boonchan.c@cpyins.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675
โทรศัพท์ : 02-648-6445, 02-648-6440
โทรสาร : -
อีเมล์ : boonchan.c@cpyins.com
เว็บไซต์ : www.cpyins.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 149977
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (จ่าย)
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : ประกันภัย-ชีวิต
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ชั้น 6 ( เยื้องร.พ.เทพธารินทร์ ) ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 20 เมษายน 2560