ก่อตั้งกว่า20 ปี ตั้งตั้งแต่ปี 2538 ดำเนินการทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์
 รายละเอียดงาน

- ประสานงานกับฝ่ายขาย
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
- สามารถออกตลาดพร้อมกับพนักงานขายได้
 คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS office)และInternetได้เป็นอย่างดี
- ภาษาอังกฤษพอใช้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน jobdst
- ส่งใบสมัครผ่าน Email (fortune@fortunesci.com)
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อบริษัท
คุณ สิรินาฎ
บริษัท บริษัท ฟอร์จูนไซแอนทิฟิค จำกัด
7/25
โทรศัพท์ : 02-9861250-4
โทรสาร : 029861255
อีเมล์ : fortune@fortunesci.com
เว็บไซต์ : www.fortunesci.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 490781
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานขาย
ประเภทงานหลัก : งานวิทยาศาสตร์ / เคมี / ชีวะ / ฟิสิกส์ / วิจัย
ประเภทงานย่อย : งานวิทยาศาสตร์อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ฟอร์จูนไซ แอนทิฟิค จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 29 มีนาคม 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้