ทาทา สตีล เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลประโยชน์ร่วมกันของ ประเทศ องค์กร ผู้บริโภค พนักงาน และชุมชน คือหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในที่ที่บริษัทจะเติบโตอย่างมีผลกำไรและยั่งยืน ก่อตั้งเมื่อปี 1907 ทาทา สตีล เป็น 1 ใน 10 ของบริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำ โดยมีขีดความสารถในการแปรรูปเหล็กกล้าดิบ อยู่ที่มากกว่า 28 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ทาทา สตีล ยังเป็นผู้ผลิตเหล็กซึ่งมีความหลากหลายที่สุดในด้านแหล่งที่ตั้งสถานประกอบการโดยมีฐานการผลิตอยู่ใน 26 ประเทศและมีตัวแทนขายมากกว่า 50 ประเทศ
 รายละเอียดงาน

1. จัดทำรายงานบัญชีเพื่อการจัดการประจำเดือนและรวบรวมข้อมูลสำหรับการประชุมพิจารณาผลประกอบการประจำเดือนสำหรับผู้บริหาร
2. ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนงานประจำปีของบริษัทฯ
3. จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนของผู้บริหาร
 คุณสมบัติ

. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึันไปและมีประสบการณ์ด้านการบัญชี 2-3 ปี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบัญชี
5. มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิธีการสมัคร

Email:werachonc@tatasteelthailand.com
Walk in
https://www.tatasteelthailand.com/eapp/en/home.php

ติดต่อบริษัท
คุณ วีรชน
บมจ. tata steel thailand
555
โทรศัพท์ : 0877500777
โทรสาร : -
อีเมล์ : werachonc@tatasteelthailand.com
เว็บไซต์ : https://www.tatasteelthailand.com/th/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 130943
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมเหล็ก/โลหะ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000 บาท - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชั้น20 อาคารรสาทาวเวอร์2 เขตจุตจักร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 24 มีนาคม 2560