ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน(สำนักงานใหญ่) และให้บริการอพาร์ตเมนต์ (สาขา 1)
 รายละเอียดงาน

เปิดบิล วางบิล ออกใบแจ้งหนี้และอื่น ๆ
 คุณสมบัติ

ปริญญาตรี หรือ ปวส.
 วิธีการสมัคร

มาเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ

ติดต่อบริษัท
คุณ pornpen sawegsuriyawong
บริษัท ที แอล ที โฮลดิ้ง จำกัด
65
โทรศัพท์ : 02-7122500-8
โทรสาร : 02-7122510
อีเมล์ : pornpentlt@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 712379
ตำแหน่งงาน : ธุรการบัญชี และ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานพนักงานบัญชี / เสมียนบัญชี
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทีแอลที โฮลดิ้ง จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 13 มีนาคม 2560