บริษัท ซินดิเคท 2005 จำกัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต-จำหน่าย และนำเข้าวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการสนับสนุนในการรองรับงานโครงการต่างๆ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก แล้วบริการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ มาที่เดียวได้ของครบทั้งหมดตามความต้องการของลูกค้า และเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
 รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
3. ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
4. ร่วมพัฒนาระบบบัญชี เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับบัญชี
6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของบริษัท
7. สนับสนุนข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ
8. ตรวจสอบรายงานข้อมูลเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงเหลือ
9. ตรวจสอบการจัดทำรายงานกระทบยอด เงินฝากธนาคาร
 คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคลใต้บังคับบัญชา
2. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี
3. มีความรู้ด้านภาษี
4. มีประสบการณ์งบการเงินรวม
5. มีความละเอียดรอบคอบดี
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7. มีความซื่อสัตย์กับงานที่ทำ
 วิธีการสมัคร

1.สมัครผ่านเว็บ www.jobdst.com
2.สมัครผ่านอีเมล์ sag.financial@gmail.com
3.สมัครผ่านออฟฟิศ 13/13 หมู่ที่ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรสอบถาม 094-685-1122

ติดต่อบริษัท
คุณ รวีวรรณ สมสุข
บริษัท ซินดิเคท 2005 จำกัด
13/13
โทรศัพท์ : 094-685-1122, 02-454-2901
โทรสาร : -
อีเมล์ : sag.financial@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 709118
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซินดิเคท 2005 จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้