บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 (1983) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในห้องพักของโรงแรม หรือควบคุมไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างได้ผลประโยชน์สูงสุด
 รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบงานด้านบัญชี ลงบัญชีรับ-จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ,ภาษีซื้อ-ภาษีขาย,
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.ต่างๆ ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
- วางบิล รับเช็ค บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี
- ดูแลจัดทำ,จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft  Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 วิธีการสมัคร

1.สมัครได้ด้วยตนเอง
2.ส่งใบสมัครมาทางอีเมลล์
3.ผ่านwww.jobdst.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ปัทมา พุ่มนิล
บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6
โทรศัพท์ : 02-5179065-6
โทรสาร : 02-5173062
อีเมล์ : pumnil2008@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ener-saver.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 468841
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 6 ซ.รามคำแหง 170 แยก 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560