บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจ สถานีบริการก๊าซ LPG และ NGV แบบครบวงจร โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังก๊าซปิโตรเลียมอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเรามี สถานีบริการรวมทั้งสิ้น 28 สถานี และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามี ค่านิยมองค์กร คือ "Best" ยึดมั่นในคุณภาพและบริการ
Best จะเป็นสถานีบริการ LPG และ NGV ที่มีมาตรฐานและโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย
Best จะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ และพนักงานจะทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่พลัส จำกัด

Notice: Undefined variable: image3 in /home/jobdst/domains/jobdst.com/public_html/components/com_enterprise/views/detail/tmpl/default.php on line 102
 รายละเอียดงาน

• บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• รักษามาตรฐานร้านและการบริการ
• ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย และการตลาด
• วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์จากการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ
• วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์การทำงานของในฝ่ายกับคู่แข่งขันภายนอก
• สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการทำงานให้เท่าทันสถานการณ์การแข่งขัน
• ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบการทำงานที่ผิดพลาดของทีมงาน
 คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปวช. / ปวส./ ปริญญาตรีทุกสาขา
• มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก. สาขา ในสถ หรือธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียง 2 ปีขึ้นไป
• มีทักษะการบริหารทีมงาน
 วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่ boosakorn.ta@bestenergy.co.th
เบอร์ (ฝ่ายบุคคล) 095-854-9845

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่พลัส จำกัด
89/1
โทรศัพท์ : 0-2691-5586-8
โทรสาร : 0-2691-5581
อีเมล์ : boosakorn.ta@bestenergy.co.th
เว็บไซต์ : www.bestenergy.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 737981
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการสถานี
ประเภทงานหลัก : งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ประเภทงานย่อย : งานขาย
ประเภทธุรกิจ : พลังงาน
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โซนปทุมธานี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559