โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์4 เปิดให้บริการด้านการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงครบวรจร มานานกว่า 30 ปี บ้านหลังใหม่ ที่พร้อมด้วยบุคคลากร และเครื่องมือทันสมัยในการพัฒนาการรักษาให้ดียิ่งขึ้น เปิดรับสมัครบุคคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรที่มีมั่นคง
สัตว์ สัตวแพทย์4 โพลีคลินิก จำกัด

Notice: Undefined variable: image3 in /home/jobdst/domains/jobdst.com/public_html/components/com_enterprise/views/detail/tmpl/default.php on line 102
 รายละเอียดงาน

1.วิเคราะห์ และบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
2.จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี
3.จัดทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทเป็นไปตามกำหนดเวลา
4.ติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นแก่ผู้จำหน่าย(Supplier)ทุกรายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
5.ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3,53)และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) นำส่งกรมสรรพากร
6.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
7.ตรวจสอบความถูกต้อง(Reconcile)ยอดการบันทึกบัญชีกับรายงานบัญชีแยกประเภท(General Ledger)ประจำเดือน
8.งานด้านสถิติการปฏิบัติงานของพนักงาน
 คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
3.ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี
4.มีความรู้ในด้านของบัญชี และกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
5.มีความรู้เรื่องการส่งรายงานกรมสรรพากร ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word, Internet และอุปกรณ์สำนักงาน
7.สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้ความกดดันได้
8.ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
 วิธีการสมัคร

1.สมัครได้ด้วยตนเอง นำหลักฐานพร้อมรูปถ่าย สมัครได้ในเวลา 09.00-18.00 จันทร์-ศุกร์
2.สมัครผ่านทาง www.jobdst.com
ติดต่อคุณอรุณ นนท์ธีระภัทริน
02-9538085-6 ต่อ 115

ติดต่อบริษัท
คุณ อรุณ นนท์ธีระภัทริน
โรงพยาบาล สัตว์ สัตวแพทย์4 โพลีคลินิก จำกัด
5-5/1 ถ.เทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ
โทรศัพท์ : 029538085 ต่อ 115
โทรสาร : -
อีเมล์ : vet4hr@gmail.com
เว็บไซต์ : www.vet4polyclinic.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 718614
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี - เจ้าหนี้
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลีนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 18 มกราคม 2560