รายละเอียดงาน

ลงบันทึกบัญชี ราย วัน ติดต่อประสานงาน ซัพพลายเออร์
ทำบัญชีด้านเจ้าหนี้
 คุณสมบัติ

จบปวช. ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ PATHANSA
บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค

โทรศัพท์ : 0912786365
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 186661
ตำแหน่งงาน : ธุรการบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 13 ธันวาคม 2559