บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด และบริษัท มาร์ซัน จำกัด โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเรือ Crew Boat ขนส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเล หรือการขนส่งทางทะเลในลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอ่าวไทย
ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด

Notice: Undefined variable: image3 in /home/jobdst/domains/jobdst.com/public_html/components/com_enterprise/views/detail/tmpl/default.php on line 102
 รายละเอียดงาน

1. จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน, ประจำไตรมาส และประจำปี ได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลา

2. ทำการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโต ผลต่างจากงบประมาณของข้อมูลภายในบริษัท

3. จัดทำ Forecasted Financial Statement, Monitor budget Spending, Statement of cash Flow,Short-term Financial Planing

4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์

5. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชีได้

6. สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการค้าและพาณิชย์

7. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, การเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี-การเงิน ขั้นต่ำ 5 ปี

4. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน

5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสื่อสารได้ดี

6. ทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน M/S Office ได้

7. มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆของโครงสร้างบริษัท

8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.Jobdst.com (กดสมัครตรงหน้าประกาศงาน)
2. สมัครผ่าน E-mail: Sirapach@thaioilgroup.com (ส่ง resumeฉบับสมบูรณ์)

Contact Name คุณศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ (HR)
Tel: 0-2361-7501 ต่อ 78609

ติดต่อบริษัท
คุณ ศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
223/97
โทรศัพท์ : 023617501-4
โทรสาร : 023617505
อีเมล์ : sirapach@thaioilgroup.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 816147
ตำแหน่งงาน : Financial Analyst & Corporate Affair/นักวิเคราะห์การเงินและกิจการองค์กร
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000 บาท - 50,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้