Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Bannerบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด กรุงไทยและบัตรเดบิต วีซ่าอิเลคตรอนกรุงไทย บริการสินเชื่อบุคคล

สวัสดิการ :

-
 ตำแหน่ง : Supervisor - Information Technology Audit

รายละเอียดของงาน

• สามารถจัดทำ IT Audit Program และ IT Audit Guideline ตามแผนงานการตรวจสอบที่กำหนดไว้
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการควบคุมภายในด้าน IT / Application / General Computer & Business Computer Control
• ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก
• จัดทำรายงานตรวจสอบ และจัดเก็บกระดาษทำการที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบครั้งต่อไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารไทยซัมมิท

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

จำนวน

1 อัตรา

เงินเดือน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ สถิติ การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานตรวจสอบระบบสารสนเทศตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ โปรแกรมตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และความสามารถในการสื่อสารที่ดี เจรจาต่อรองได้อย่างสมเหตุผล
5. ความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้
6. หากได้รับ Certificate ด้านการตรวจสอบ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการสมัคร

มาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรือ Email : KTCrecruit@ktc.co.th

ติดต่อ

คุณปรียาภัทร์
บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-828-5099, 02-828-5564, 02-828-5723
โทรสาร : 02-665-5875
Email : KTCrecruit@ktc.co.th
Website : www.ktc.co.th
828

รหัสงาน 698713
ตำแหน่งงาน Supervisor - Information Technology Audit
ประเภทงานหลัก งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย งานภาษี
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ธนาคาร
เงินเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารไทยซัมมิท
วันที่ลงประกาศ 2013-09-12 16:09:15
ติดต่อ คุณปรียาภัทร์
สมัครงานนี้