สาระน่ารู้

Fly to Learn & Fun– Thailand and ASEAN บินไปสู่การเรียนรู้และความสนุก –ทั่วไทยและอาเซียน

ค่าเครื่องบินแพง การจองตั๋วยุ่งยาก สายการบินและเที่ยวบินรวมทั้งโรงแรมที่พักมีให้เลือกน้อย การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นเรื่องของคนมีสตางค์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลมหาโหด การเดินทางต้องขอวิซ่าล่วงหน้า ฯลฯ เป็นเรื่องเล่าในอดีตไปแล้ว ทุกวันนี้ทุกอย่างตรงกันข้าม เวลาเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่...
อ่านต่อ>

บัตรใบเดียวจ่ายได้ทุกธุรกรรมทั้งซื้อขายบริการกับประเด็นถามตอบที่น่าสนใจกับเครื่อง EDC

จากประเด็นร้อนแรงที่กำลังกล่าวถึงนโยบายของภาครัฐกับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องการให้นิติบุคคลติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ “EDC” ตามนโยบาย National e-Payment ของภาคร...
อ่านต่อ>

ลดเค็ม...ลดโรค

เดือนนี้ Miss Sunshine ขอพูดถึงเรื่องน่าสะเทือนใจกับการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยดูแลในเรื่องอาหารการกินเท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องของการกินอาหารที่มีปริมาณ “โซเดียม” มาก จนส่งผลให้เกิดอาการ “สะเทือนไต” กันมาหลายรายนับไม่ถ้วน แต่ก็ยังไม่เข็ดไม่กลัวกัน และขอบอกเลยว่า ไม่ใช่แค่โรคไ...
อ่านต่อ>

Thai Consultant Database ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

ระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของที่ปรึกษาไทยและนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและส่งเสริมที่ปรึกษาไทย ให้สามารถแข่งขันและมีโอกาสรับงานมากขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้บริการและความสามารถของที่ปรึกษาไทยสำนักงานบริหารหนี้สา...
อ่านต่อ>

Key Audit Matter [KAM] : Innovation of AUDITOR'S REPORT

การปรับปรุงรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการของ IAASB โดยการปรับเอาวรรคความเห็นขึ้นมาไว้เป็นวรรคแรก เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพธุรกิจ และให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้อย่างแท้จริงนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มวรรค “เรื่องสำคัญในก...
อ่านต่อ>