สาระน่ารู้

ภาษีมูลค่าเพิ่มและการใช้ภาษีซื้อ

 การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำระ = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ ภาษีขาย > ภาษีซื้อ = ภาษีที่ต้องชำระ ภาษีขาย < ภาษีซื้อ = ภาษีที่มีสิทธิขอคืน → ขอคืนเป็นเงินสด ระวัง! สรรพากรเข้าตรวจ                                  เครดิตภาษีในเดือนถัดไป (image) ...
อ่านต่อ>

5 อาหารยามบ่าย ที่กินยังไงก็ไม่อ้วน

1. ผลไม้ (ที่ไม่มีรสชาติหวานจัด) เราสามารถเลือกรับประทานผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย เช่น มะละกอ สับปะรด ฝรั่ง กล้วย เป็นต้น2. Snack ไขมันต่ำ เช่น ปลาเส้น สาหร่าย Snack ที่ไม่ทอดหรือมีแคลอรี่น้อย เป็นต้น3. โยเกิร์ต เป็นอาหารที่นับได้ว่ามีประ...
อ่านต่อ>

10 เกณฑ์พิจารณากลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงภาษี

10 เกณฑ์พิจารณากลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงภาษี*ต้องชำระภาษีให้ถูกต้องและเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม* 1. ธุรกิจที่ใช้เงินสดเป็นหลัก2. สินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง3. ไม่มีทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินมากผิดปกติ4. เงินกู้ยืมกรรมการมากแต่ไม่สามารถชี้แจงได้5. ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน6. บันท...
อ่านต่อ>

ภาษีกับการจ้างคนพิการ

กิจการใดที่มีลูกจ้างเกิน 100 คน ต้องจ้างคนพิการอย่างน้อย 1 คน ถ้าบริษัทไม่จ้างไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ต้องจ่ายเข้ากองทุนพัฒนาชีวิตคนพิการ (ค่าแรงขั้นต่ำ x 365) กรณีมีพนักงาน 200 คน ต้องจ้างคนพิการ 2 คน แต่มีพนักงานคนพิการเพียงแค่ 1 คน ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทต้องจ่ายเข้า...
อ่านต่อ>

ด่วน!!! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม

ความเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน• พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 19 สิงหาคม 2541• พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บังคับใช้ 27 พฤษภาคม 2551• พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 บังคับใช้ 28 กุมภาพันธ์ 2551• พ.ร.บ. คุ้...
อ่านต่อ>