สาระน่ารู้

ขายสินค้ามี “ค่าขนส่ง” ผู้ขายขนส่งเอง/จ้างผู้อื่นขนส่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร?

จุดสังเกต ดูที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับกรณีที่ 1 รวมค่าสินค้าและค่าขนส่ง = ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีที่ 2 บิลเดียวกัน แยกรายการค่าสินค้าและค่าขนส่งกรณีที่ 3 แยกบิลค่าสินค้าและค่าขนส่งดูว่า “ค่าขนส่ง”มี VAT หรือไม่มี VAT ถือเป็นค่าสินค้า = ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่มี VAT ถือเ...
อ่านต่อ>

พกโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ นาฬิกา ไปเที่ยวต่างประเทศ ทำไมถึงต้องเสียภาษี?

กำลังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากในโลกโซเชียลในขณะนี้ สำหรับประเด็น “ของส่วนตัวมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท” เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถนำเข้ามาได้โดยที่ “ไม่ต้องสำแดงต่อศุลกากร” นั่นหมายความว่า สิ่งของดังต่อไปนี้ คุณสามารถเดินเข้าช่องเขียวได้เลย• ของใช้ส่วนตัวต่าง...
อ่านต่อ>

ตำรวจเอาจริง...ไม่จ่ายค่าปรับตามใบสั่งระวังต่อภาษีรถไม่ได้

โดนใบสั่งอย่าคิดว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าปรับตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่ง-ค่าปรับ ไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ทำการบันทึกข้อมูลของคนที่ได้รับใบสั่งทั้งจากตำรวจจราจรและกล้องตรวจจับจราจร ถ้าไม่ไปจ่ายค่าปรับมีผลต่อการเสียภาษีรถยนต์อย่างไร?หากได้รั...
อ่านต่อ>

คุณสมบัติ 7 ประการที่ผู้ให้บริการต้องมี

1. ทัศนคติเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในงานบริการ2. ภาพลักษณ์ มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายนอก เช่น การแต่งกาย บุคลิกท่าทาง และภายใน เช่น มีจิตใจที่ดีพร้อมให้บริการ3. ศิลปะการสื่อสารมีวัจนภาษา คือ คำพูดที่ดี ประกอบกับท่าทาง และรอยยิ้ม ควบคู่กัน4. ใจเขาใจเรา เข้าใจและเปิ...
อ่านต่อ>

หัวหน้างานมืออาชีพ สอนงานกันอย่างไร?

1. วางแผนการสอนงาน การสอนงานให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการวางแผนการสอนที่ดี โดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ต้องกำหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อที่จะสอนให้ชัดเจนพร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการสอน เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด2. การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดเป้าหม...
อ่านต่อ>