ข่าวประชาสัมพันธ์

อย่าลืม!! ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์

เช้าสู่เดือนแห่งวันหยุดยาวอีกครั้ง หลายท่านรอคอยช่วงสงกรานต์ ใช้โอกาสนี้ในการกลับบ้าน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทำกิจกรรมกับครอบครัว หรือไปเที่ยวพักผ่อนตามที่วางแผนไว้นับเป็นอีกช่วงวันหยุดยาวตามประเพณีของบ้านเรา ทำงานทั้งเดือนนับรวมกันได้ประมาณ 15 วันเท่านั้นเอง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่ไม...
อ่านต่อ>

ศาสตร์ใหม่แห่งการจัดการข้อมูลของผู้สอบบัญชี ในคืนที่เทคโนโลยีเต็มท้องฟ้า

บทความเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจ และอาศัยข้อมูลจากบทความเรื่อง “กระแสแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับวิชาชีพสอบบัญชี” โดย ท่านโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการในคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร FAP Newsletter ของสภาวิชาชีพบัญชีในยุคโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาทางเทคโนโลยีพัฒนารุดหน้าอย่างไม่...
อ่านต่อ>

งาน Accountants’ Technology 2016 Melbourne, Australia

ปัจจุบัน นักบัญชีทุกท่านคงได้มีโอกาสใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และซอฟแวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีอย่างกว้างขวาง ซึ่งความจริงแล้วเทคโนโลยีทางด้านนี้มิได้หยุดนิ่ง มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน สามารถรองรับการทำงานของนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่...
อ่านต่อ>

งาน Digital Thailand 2016

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฎิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทาง...
อ่านต่อ>

โดรนสุดเจ๋งจากสหรัฐ เข้าไทยแล้ว

ต้องยอมรับนะครับสมัยนี้ เทคโนโลยี ทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่การเก็บภาพทางอากาศ ที่สมัยก่อนต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปละถ่ายลงมา แต่สมัยนี้เรามีของเล่นชนิดหนึ่งที่หลายๆ คนคุ้นหูและคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นคือ “โดรน” ครับ จากสิ่งที่ใช้ทางการทหารกลายมาเป็นของเล่นสุดฮิตทั้งในประเทศไทยและ...
อ่านต่อ>