ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนท่านสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร เข้าร่วมสัมมนา 10-12 มี.ค. 63

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 10-12 มี.ค. 63 ≡ Update กฎหมายภาษี 2020  ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.    หัวข้อสัมมนา   1. Update กฎหมายภาษีปี 2020 ที่มีผลกระทบกับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  2. รู้ลึกกฎหมายใหม่และสิทธิป...
อ่านต่อ>

เรียนท่านสมาชิก CPD&ACCOUNT เข้าร่วมสัมมนา 10 มี.ค. 63

≡ Update การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ปี 2020 ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.    หัวข้อสัมมนา   1. Update การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานTFRS for NPAEs และ TFRS for PAEs  2. หลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญที่เสนอให้เพิ่มจากTFRS for NPAEs (เดิ...
อ่านต่อ>

เรียน ท่านสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี 6-8 พ.ย. 62

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี 6-8 พ.ย. 62 ≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.     สัมมนาฟรี! วารสารเอกสารภาษีอากร  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)  1. หลักสูตรทิศทางมาตรฐาน...
อ่านต่อ>

เรียน ท่านสมาชิก CPD & Account ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี 7 พ.ย. 62

จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวังในการนำส่งงบการเงินในปี 2562 ≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.     สัมมนาฟรี! CPD & Account  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:15 น.  ณ ห้องบอ...
อ่านต่อ>

อบรมฟรี! สำหรับสมาชิก HR Society Magazine : กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline       สัมมนาฟรี! สมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)  โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  1. นายจ้างผิดนัดจ่ายเงิ...
อ่านต่อ>