ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมฟรี! สำหรับสมาชิก HR Society Magazine : กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline       สัมมนาฟรี! สมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)  โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  1. นายจ้างผิดนัดจ่ายเงิ...
อ่านต่อ>

อบรมฟรี! สำหรับสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร : Update กฎหมายภาษีอากร 2562 พร้อมประเด็นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

Update กฎหมายภาษีอากร 2562พร้อมประเด็นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.     สัมมนาฟรี! สมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร  วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 โรงแรมแมนดาริน...
อ่านต่อ>

อย่าลืม!! ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์

เช้าสู่เดือนแห่งวันหยุดยาวอีกครั้ง หลายท่านรอคอยช่วงสงกรานต์ ใช้โอกาสนี้ในการกลับบ้าน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทำกิจกรรมกับครอบครัว หรือไปเที่ยวพักผ่อนตามที่วางแผนไว้นับเป็นอีกช่วงวันหยุดยาวตามประเพณีของบ้านเรา ทำงานทั้งเดือนนับรวมกันได้ประมาณ 15 วันเท่านั้นเอง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่ไม...
อ่านต่อ>

ศาสตร์ใหม่แห่งการจัดการข้อมูลของผู้สอบบัญชี ในคืนที่เทคโนโลยีเต็มท้องฟ้า

บทความเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจ และอาศัยข้อมูลจากบทความเรื่อง “กระแสแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับวิชาชีพสอบบัญชี” โดย ท่านโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการในคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร FAP Newsletter ของสภาวิชาชีพบัญชีในยุคโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาทางเทคโนโลยีพัฒนารุดหน้าอย่างไม่...
อ่านต่อ>

งาน Accountants’ Technology 2016 Melbourne, Australia

ปัจจุบัน นักบัญชีทุกท่านคงได้มีโอกาสใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และซอฟแวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีอย่างกว้างขวาง ซึ่งความจริงแล้วเทคโนโลยีทางด้านนี้มิได้หยุดนิ่ง มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน สามารถรองรับการทำงานของนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่...
อ่านต่อ>