วิธีการค้นหาคนและดูประวัติที่น่าสนใจ

1. เมนู "ใบสมัคร" เป็นหน้าแสดงรายชื่อผู้สมัครงาน ที่ต้องการสมัครในตำแหน่งที่ท่านประกาศไว้

 

 

2. เมนู "ใบสมัครที่น่าสนใจ" โดยที่ระบบจะค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านประกาศรับสมัครงานไว้

 

3. ท่านสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลประวัติของผู้สมัครและสามารถนัดสัมภาษณ์งานได้ทันที