สิทธิลดหย่อนภาษี (บุคคธรรมดา)
นำจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค หักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ 1.5 เท่า แต่รวมกับเงินบริจาคอื่น ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย

สิทธิหักรายจ่าย (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)
นำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค หักเป็นรายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

ผู้รับบริจาค

  • ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • ตัวแทนรับบริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร

ระยะเวลา

  • บริจาคระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
  • บริจาคระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

หลักฐานการรับบริจาค

  • หลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สิน ที่มีข้อความระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
  • หลักฐานการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจน์ผู้โอนและผู้รับโอนได้

 

 

ที่มา
แถลงข่าวกรมสรรพากรเลขที่ข่าว ปชส. 7/256
http://www.facebook.com/Aj.thanapon/
ข้อมูลจาก :
วารสาร CPD & Account ฉบับเดือนธันวาคม 2559
คอลัมน์ MR.CPD:CPD NEWS: บัญชี


JobDST Job จ็อบดีเอสที สมัครงาน งาน หางาน หางานดี งานราชการ งานบัญชี งานนอกเวลางานอิสระ งานบริษัท มหาชน เอกชน รัฐวิสาหกิจ บรรษัท ค้นหาคนค้นหางาน ค้นหาพนักงานรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ค้นหาคนดี ค้นหาคนเก่ง แหล่งรวบรวมข้อมูล บริษัทชั้นนำคนหางานทั่วประเทศ